In 2012 staken alle Verenigingen Dorpsbelangen van de gemeente Slochteren regelmatig de koppen bij elkaar. Omdat de gemeente ging bezuinigen en ze in dit ‘gezamenlijk kwaad’ een reden vonden om zich te verenigen. Tijdens deze overleggen werd geopperd of we niet ook eens iets ‘LEUKS’ met elkaar zouden kunnen doen, in plaats van alleen samen te jeremiëren over hoe erg het allemaal was. En zo geschiedde…

In 2013 was het eerste Slochter Woldspektoakel een feit. De Dorpsbelangens zetten zich in om een dag een activiteit te organiseren die als doel had mensen uit de verschillende dorpen samen te brengen in een sportieve activiteit, waarbij men de gemeente Slochteren beter zou leren kennen. En het was vanaf de eerste editie een groot succes.

Als evenement dragen we bij aan de leefbaarheid: we verbinden, brengen mensen met elkaar in contact zowel in de deelnemende teams als in de organisaties op de verschillende spellocaties. Daarnaast bieden we een dag sportief vertier.

Deden er aan de eerste editie 7 teams mee, tijdens editie zes waren dit er 24. De verschillende dorpen in de (voormalig) gemeente Slochteren doen allemaal regelmatig mee aan het organiseren van een activiteit. Er zijn teams die alle jaren mee doen en altijd een paar nieuwe, de organisatie is geen last maar een feestje, iedereen gaat uiteindelijk met een positief energiesaldo naar huis.

Er is nog één doel niet gerealiseerd: de doelgroep bestaat voornamelijk uit 30-plussers i.p.v. de oorspronkelijk beoogde 16-plussers. Een positief punt is dat de gemiddelde leeftijd aan het dalen is. De ontwikkeling van de activiteit het evenement heeft veel tijd en inspanning gekost voordat er een laagdrempelig, eenvoudig, uitvoerbaar en vooral ook gemakkelijk overdraagbaar concept is ontstaan. We zijn uitermate trots op het resultaat. Daarom willen we dit concept graag ter beschikking stellen aan anderen, die dezelfde vragen hebben als wij in Slochteren: ‘Kunnen we ook eens een keer iets heel erg leuks met elkaar doen, wat ook nog een cadeautje is om te organiseren?’

Namens het bestuur van de Stichting ‘Slochter Woldspektoakel’,
Marja Doedens, voorzitter.